top of page
  • Vidi opis projekta
    Središnji uredski prostor Nizozemskog veleposlanstva u zagrebu krakterizira fleksibilnosti, otvorenosti i neutralnosti u skladu sa njegovom diplomatskom funkcijom, ali i istančana mjera prepoznatljivog nizozemskog identiteta. Okosnicu interijera čini jedinstvena zidna ploha, određena prostornim zadatostima poput multifunkcionalne kralježnice proteže se njegovim središtem. Elegantno oblikovana od nenametljive drvene obloge, služi kao vodilja kroz interijer. Od nje se prostorom proteže podna površina u formi tepiha koji se ističe kao glavni akcent u prostoru. Modularni tepih pikselizacijom interpretira kolorit nizozemskog krajolika, prenijevši likovnim jezikom kolorit u nijansama plave, smeđe i zelene boje. Pikselizacija počinje od drvene kralježnice i nestaje prema staklenim stijenama nenamećući se atraktivnoj vizuri prema katedrali. Ostali arhitektonski elementi u prostoru i mobilijar u neutralnim su tonovima. Interijer se proteže na 310 m2 u zagrebačkom Ban centru, a konceptualno je podijeljen na prostor ureda otvorenog karaktera i sobe za koncentraciju, multifunkcionalne prostore (kuhinja/interni prostor za druženja i sastanke; prostor za prijem, prezentacije), reprezentativni prostor i pomoćne prostore koji su skriveni, a ovisno o svojoj funkciji manje ili više dostupni. Prostor je u velikoj mjeri opremljen nizozemskim dizajnom čija minimalistička estetika odgovara diplomatskom karakteru interijera. Posebna pozornost posvećena je rasvjeti zbog izlaganja reprezentativne suvremene nizozemske fotografije i likovne umjetnosti. Sama rasvjeta i kompletne instalacije, projektirani su prema najvišim standardima i zahtjevima Odjela za razvoj infrastrukture – 3W (World Wide Working) Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske. Kustoska selekcija umjetničkog postava definirana je od strane Odjela za razvoj infrastrukture – 3W (World Wide Working).

Kontakt          Novosti         Projekti          Studio          Klijenti

Terminal generalne avijacije

Vrsta usluge - Idejni, Glavni, Izvedbeni projekt, uređenje interijera

Status - realizirano

Godina projektiranja - 2018.

Godina realizacije - 2019.

Lokacija - Pleso, Velika Gorica

Građevinska bruto površina - 289m2

Veličina zahvata na čestici - 550m2

Investitor - MZLZ

Autor - Gorana Giljanović, Eugen Popović

Projektna tvrtka - GEplus arhitekti

Projektni tim - Gorana Giljanović, Eugen Popović, Marina Šaić, Marin Ševo

Konstrukcija - Statički studio

Strojarske instalacije/ViK - Perpetuo projekt

Elektroinstalacije - Elektroline

ZOP/ZNR - Inspekting

Rasvjeta - Ortoforma

Glavni izvođač - Gradel

Fotografije - Miljenko Hegedić, Josip Škof, GEplus arhitekti 

                        

Pristup projektiranju ove građevine je specifičan za vanjski i unutarnji prostor s obzirom na različita polazišta koja su proizašla iz projektnog zadatka i datosti prostora.  

Iz aspekta arhitektonskog oblikovanja, glavni eksterijerski zadatak bio je artikulirati postojeći volumen Terminala Generalne avijacije. Iako neatraktivan zatvoreni volumen bez odnosa prema javnim kumunikacijama i pristupima, od strane investitora odlučeno da se volumen kao takav zadržava. 

Novi volumen građevine naslanja se na postojeći, koristi djelomično isti materijal, ali se počinje postupno otvarati prema glavnom ulazu koji je izveden u sklopu novog volumena. Konceptom postupnog otvaranja postiže se igra punih/praznih elemenata i igra prvi/drugi plan kojim se u isto vrijeme ostvaruje poveznica s postojećim volumenom i stvara novi vizualni identitet cjelokupnog sklopa. Uz postojeći, novi volumen je većim dijelom sastavljen od punih elemenata dok je na strani ulaza sastavljen od praznih elemenata, a puni elementi između poprimaju vitke dimenzije u funckiji konstrukcije koja pridržava nadstrešnicu iznad ulaza.  

 

Ideja uređenja unutrašnjeg prostora proizašla je iz promišljanja o njegovoj funkciji i kako tu funkciju povezati s interijerom i približiti korisniku.

S obzirom da se radi o Terminalu Generalne avijacije, ideja neba kao apsolutnog medija kojeg se doživljava tijekom putovanja nametnula se tijekom procesa projektiranja.

Istovremeno s obzirom na zahtjeve o jednostavnom, pomalo strogom i funkcionalnom prostoru, strop se izdigao kao element kroz koji je moguće izraziti kreativnost.

Oblik heksagona je izabran kao dosljedan apstraktni prikaz oblaka i dubine koju oblak stvara.

SHARE

© 2018 by GEplus ARHITEKTI
bottom of page