Do you ship internationally?


Yes - we ship worldwide! However due to Coronavirus, shipping domestically and internationally is taking longer than usual.
Is there a specific skincare routine I should follow?


Everyone's skin is different but we recommend these essential, basic, everyday steps:

  1. Cleanse (double cleansing with an oil cleanser followed by a water-based cleanser is best)
  2. Tone your skin (different skin types require different toners but it should ultimately rebalance your skin's pH level)
  3. Serum (accutely treats your skin depending on which one you choose)
  4. Moisturise (we love face oils because they are a great source of vitamins and fatty acids and perfect for locking in moisture and serum content)
  5. SPF (finally, always rememer to protect your skin to avoid sun damage)
It's also a good idea to mask and exfoliate a couple of times a week.
When will I see results?


Everyone's skin is completely different but we always recommend using our products daily/ regularly for at least a few weeks in order to start seeing results. It takes times for skincare to work, especially natural, plant-based skincare.
Returns policy?


Due to the handmade nature of our products and for hygiene reasons, we are unable to accept returns or exchanges at this time. If there is an issue with your order, please do get in touch and we'll see what we can do!
Are NARLOA products suitable for sensitive skin?


Yes! In fact, our whole skincare range is made with sensitive skin in mind. We use no toxins or irritable ingredients and we also limit the ratio of essential oils we use to make our products super gentle and mild.
Are NARLOA products fragranced?


No. We only use natural, botanical essential oils which carry active aromatherapy qualities and also have beautiful, light botanical aromas! We never ever use parfums/ synthetic/ traditional fragrances as these tend to irrirate skin.
Do NARLOA products come in glass?


We recently switched our three body oils from plastic to glass. Our three face oils also come in glass bottles, as does our cleansing oil. Our two toners, bath soak and face wash come in recyclable plastic.
Are all NARLOA products handmade?


Yes, everything is handmade apart from the Aloe + Lemon Face Wash. Because it contains water and preservatives, we wanted to make sure it was made in a lab for safety reasons. It has also been safety tested.
Are NARLOA products vegan-friendly?


Yes, all our products are vegan-friendly, plant-based and contain zero animal/insect derived ingredients.

Kontakt          Novosti         Projekti          Studio          Investitori

Terminal generalne avijacije

Vrsta usluge - Idejni, Glavni, Izvedbeni projekt, uređenje interijera

Status - realizirano

Godina projektiranja - 2018.

Godina realizacije - 2019.

Lokacija - Pleso, Velika Gorica

Građevinska bruto površina - 289m2

Veličina zahvata na čestici - 550m2

Investitor - MZLZ

Autor - Gorana Giljanović, Eugen Popović

Projektna tvrtka - GEplus arhitekti

Projektni tim - Gorana Giljanović, Eugen Popović, Marina Šaić, Marin Ševo

Konstrukcija - Statički studio

Strojarske instalacije/ViK - Perpetuo projekt

Elektroinstalacije - Elektroline

ZOP/ZNR - Inspekting

Rasvjeta - Ortoforma

Glavni izvođač - Gradel

Fotografije - Miljenko Hegedić, Josip Škof, GEplus arhitekti 

                        

Vidi opis projekta


Pristup projektiranju ove građevine je specifičan za vanjski i unutarnji prostor s obzirom na različita polazišta koja su proizašla iz projektnog zadatka i datosti prostora.

Iz aspekta arhitektonskog oblikovanja, glavni eksterijerski zadatak bio je artikulirati postojeći volumen Terminala Generalne avijacije. Iako neatraktivan zatvoreni volumen bez odnosa prema javnim kumunikacijama i pristupima, od strane investitora odlučeno da se volumen kao takav zadržava.

Novi volumen građevine naslanja se na postojeći, koristi djelomično isti materijal, ali se počinje postupno otvarati prema glavnom ulazu koji je izveden u sklopu novog volumena. Konceptom postupnog otvaranja postiže se igra punih/praznih elemenata i igra prvi/drugi plan kojim se u isto vrijeme ostvaruje poveznica s postojećim volumenom i stvara novi vizualni identitet cjelokupnog sklopa. Uz postojeći, novi volumen je većim dijelom sastavljen od punih elemenata dok je na strani ulaza sastavljen od praznih elemenata, a puni elementi između poprimaju vitke dimenzije u funckiji konstrukcije koja pridržava nadstrešnicu iznad ulaza.

Ideja uređenja unutrašnjeg prostora proizašla je iz promišljanja o njegovoj funkciji i kako tu funkciju povezati s interijerom i približiti korisniku.

S obzirom da se radi o Terminalu Generalne avijacije, ideja neba kao apsolutnog medija kojeg se doživljava tijekom putovanja nametnula se tijekom procesa projektiranja.

Istovremeno s obzirom na zahtjeve o jednostavnom, pomalo strogom i funkcionalnom prostoru, strop se izdigao kao element kroz koji je moguće izraziti kreativnost.

Oblik heksagona je izabran kao dosljedan apstraktni prikaz oblaka i dubine koju oblak stvara.

Pristup projektiranju ove građevine je specifičan za vanjski i unutarnji prostor s obzirom na različita polazišta koja su proizašla iz projektnog zadatka i datosti prostora.  

Iz aspekta arhitektonskog oblikovanja, glavni eksterijerski zadatak bio je artikulirati postojeći volumen Terminala Generalne avijacije. Iako neatraktivan zatvoreni volumen bez odnosa prema javnim kumunikacijama i pristupima, od strane investitora odlučeno da se volumen kao takav zadržava. 

Novi volumen građevine naslanja se na postojeći, koristi djelomično isti materijal, ali se počinje postupno otvarati prema glavnom ulazu koji je izveden u sklopu novog volumena. Konceptom postupnog otvaranja postiže se igra punih/praznih elemenata i igra prvi/drugi plan kojim se u isto vrijeme ostvaruje poveznica s postojećim volumenom i stvara novi vizualni identitet cjelokupnog sklopa. Uz postojeći, novi volumen je većim dijelom sastavljen od punih elemenata dok je na strani ulaza sastavljen od praznih elemenata, a puni elementi između poprimaju vitke dimenzije u funckiji konstrukcije koja pridržava nadstrešnicu iznad ulaza.  

 

Ideja uređenja unutrašnjeg prostora proizašla je iz promišljanja o njegovoj funkciji i kako tu funkciju povezati s interijerom i približiti korisniku.

S obzirom da se radi o Terminalu Generalne avijacije, ideja neba kao apsolutnog medija kojeg se doživljava tijekom putovanja nametnula se tijekom procesa projektiranja.

Istovremeno s obzirom na zahtjeve o jednostavnom, pomalo strogom i funkcionalnom prostoru, strop se izdigao kao element kroz koji je moguće izraziti kreativnost.

Oblik heksagona je izabran kao dosljedan apstraktni prikaz oblaka i dubine koju oblak stvara.

Situacija
Situacija
Koncept
Koncept
Zapadno pročelje
Zapadno pročelje
Presjeci
Presjeci

SHARE

© 2018 by GEplus ARHITEKTI